mv
เมื่อวานระหว่างขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้าน
หันไปทางจอทีวีก็เจอเพลงนี้เปิดขึ้นมาพอดี
ทั้งฮา ทั้งสะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
ดูแล้วได้ใจจริงๆ ทั้งภาพทั้งเพลงเลย